Curs

Profesorul creativ în clasa virtuală

Neacreditat

05.12.2022 07.12.2022

0 Credite | 120 Ron

Descrierea cursului

PUBLIC ȚINTĂ VIZAT: Cadre didactice din învățământul preuniversitar.

JUSTIFICARE (necesitate/ utilitate): Școala, ca parte integrantă a societății în ansamblul ei, se află întrun proces de schimbare accelerată. Cursul își propune să ajute profesorii să evite sincopele din învățare, discontinuitățile didactice și de comunicare. Totodată, urmărește susținerea profesorilor în dobândirea unui nivel superior al competențelor digitale și în folosirea instrumentelor on-line. În conditiile învățării online, o condiție a reușitei în educație o constituie dezvoltarea dispoziției de învățare, de antrenare a tuturor elevilor, în special a celor cu motivație scăzută a învățării. Necesitatea menținerii comunicării și a comunității educaționale în condițiile trecerii de la școala traditională, față în față la învatamantul online si creșterea motivarii profesorilor spre creativitate, deschidere catre strategii si tehnici inovative sunt deziderate ale invatarii pe tot parcursul vietii. 

COMPETENȚE VIZATE:

  • Dezvoltarea competentelor de comunicare inter si intrapersonale; 
  • Dezvoltarea competențelor digitale;
  • Dezvoltarea competentelor de management al clasei;
  • Dezvoltarea creativitatii prin utilizarea instrumentelor online;
  • Dezvoltarea capacitatii de adaptare la schimbare si inovare.

Ce vei învăța

  • Creşterea eficacităţii personale şi profesionale

  • Procesul educativ ca act de comunicare

  • Utilizarea calculatorului și a tehnologiei în procesul instructiv-educativ

Competențe didactice, tehnice

Furnizor curs

CCD Galaţi

Casa Corpului Didactic Galaţi este instituţie cu personalitate juridică, subordonată metodologic Direcţiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale iar pe plan local, este coordonată şi controlată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, conform prevederilor art. 95 alin. (1), litera h  si art. 99 alin (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

Casa Corpului Didactic îşi bazează întreaga activitate pe caracteristicile unei culturi organizaţionale care asigură dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământului preuniversitar.  


Cursurile acestui furnizor

Cursuri