Curs

Educaţia prin şah în învăţământul preuniversitar

Neacreditat

03.11.2022 05.11.2022

0 Credite | 120 Ron

Descrierea cursului

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: Cadre didactice din învățământul gimnazial.

JUSTIFICARE (necesitate/ utilitate): Având în vedere noutatea introducerii în curriculumul la decizia școlii a unei discipline opționale Educația prin șah și obligația ca elevii scutiți medical la ora de educație fizică să participe la oră desfășurând astfel de activități, se impune implementarea unui program de formare destinat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar care au optat pentru predarea acestei discipline. Programul de formare își propune să contribuie la dezvoltarea abilităților cadrelor didactice implicate. Disciplina opțională Educația prin șah are rolul de a facilita abordarea jocului ca știință, prin intermediul unei metodologii proprii, bazată pe observare, culegere de informații, exercițiu, problematizare, predicție, planificare. 

COMPETENŢE VIZATE:

  •  Dezvoltarea competenţelor de proiectare didactică specifice disciplinei opționale, în funcţie de particularitățile de vârstă ale elevului jucător de şah;
  •  Utilizarea limbajului de specialitate în procesul de predare –învățare- evaluare pentru anul I și anul II de studiu al disciplinei opționale;
  •  Valorificarea informaţiilor, mijloacelor privind dezvoltarea competențelor generale și specifice propuse prin documentele de proiectare.

Ce vei învăța

  • Adaptabilitate și flexibilitate

  • Tehnici de predare

Competențe didactice, tehnice

Furnizor curs

CCD Galaţi

Casa Corpului Didactic Galaţi este instituţie cu personalitate juridică, subordonată metodologic Direcţiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale iar pe plan local, este coordonată şi controlată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, conform prevederilor art. 95 alin. (1), litera h  si art. 99 alin (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

Casa Corpului Didactic îşi bazează întreaga activitate pe caracteristicile unei culturi organizaţionale care asigură dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământului preuniversitar.  


Cursurile acestui furnizor

Cursuri