Curs

Principii, metode și forme de organizare în învățământul preșcolar

Neacreditat

30.09.2022 02.10.2022

0 Credite | 120 Ron

Descrierea cursului

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: Educatoare/ institutori/ profesori pentru învățământul preșcolar.

JUSTIFICARE (necesitate /utilitate): Pentru realizarea unui învățământ de calitate este necesară actualizarea cunoştinţelor dobândite în formarea inițială şi îmbogățirea acestora pe baza experienţelor personale sau ale specialiștilor în domeniu, în acord cu noutăţile metodologice impuse de curriculumul preşcolar. Din această perspectivă a apărut necesitatea organizării unor ateliere de lucru care să fixeze anumite aspecte de didactică preşcolară şi să stimuleze creativitatea cadrelor didactice din învățământul preșcolar cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităților în grădiniță. Abordarea aspectelor metodologice clasice în contextul curriculumului actual reprezintă o necesitate pentru obţinerea unor performanţe superioare în activităţile cu preşcolarii, în scopul atingerii maturităţii şcolare la un nivel optim, necesar înscrierii acestora în clasa pregătitoare. 

COMPETENŢE VIZATE:

  • Dezvoltarea abilităților de a realiza o planificare și o proiectare corectă a activităților cu preșcolarii;
  • Dezvoltarea abilităților de a transpune eficient proiectarea didactică în practică;
  • Dezvoltarea abilităților de proiectare didactică în manieră integrată, conform cerințelor curriculare;
  • Dezvoltarea abilităților de a corela stilul didactic cu specificul concret de învățare la preșcolari, în construcția și implementarea situațiilor de învățare, prin raportare la diferite modele de învățare.

Ce vei învăța

  • Conceperea şi utilizarea materialelor/mijloacelor de învăţare

  • Creşterea eficacităţii personale şi profesionale

Competențe didactice, tehnice

Furnizor curs

CCD Galaţi

Casa Corpului Didactic Galaţi este instituţie cu personalitate juridică, subordonată metodologic Direcţiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale iar pe plan local, este coordonată şi controlată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, conform prevederilor art. 95 alin. (1), litera h  si art. 99 alin (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

Casa Corpului Didactic îşi bazează întreaga activitate pe caracteristicile unei culturi organizaţionale care asigură dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământului preuniversitar.  


Cursurile acestui furnizor

Cursuri