Curs

Proceduri de întreținere și administrare platforme online

Neacreditat

07.11.2022 09.11.2022

0 Credite | 120 Ron

Descrierea cursului

PUBLIC ȚINTĂ VIZAT: Informaticieni/ analiști programatori, administratori de rețea din învățământul preuniversitar, Cadre didactice din învățământul preuniversitar.

JUSTIFICARE (necesitate/ utilitate): Necesitatea identificării facilităților de utilizare a platformelor educaționale și a instrumentelor de evaluare online utile în procesul de predare-învățare-evaluare online. Personalul din învățământul preuniversitar ar trebui să aibă acces mai ușor la o serie de concepte, instrumente, metode, procese, la gândirea sistemică și la gândirea conceptuală. Platformele educaționale reprezintă un stimul excelent pentru învățare și formare, în special pentru activitățile dinamice. 

COMPETENȚE VIZATE:

  • Creare, ștergere și administrare utilizatori;
  • Organizații (organizational units);
  • Servicii și controlul accesului;
  • Politici pentru dispozitive mobile și administrare dispozitive; 
  • Securitate;
  • Grupuri.

Ce vei învăța

  • Asimilarea cunoştinţelor de tip organizaţional

  • Creşterea eficacităţii personale şi profesionale

Competențe didactice, tehnice

Furnizor curs

CCD Galaţi

Casa Corpului Didactic Galaţi este instituţie cu personalitate juridică, subordonată metodologic Direcţiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale iar pe plan local, este coordonată şi controlată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, conform prevederilor art. 95 alin. (1), litera h  si art. 99 alin (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

Casa Corpului Didactic îşi bazează întreaga activitate pe caracteristicile unei culturi organizaţionale care asigură dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământului preuniversitar.  


Cursurile acestui furnizor

Cursuri