Curs

Resursele e-learning de la teorie la practică

Neacreditat

22.11.2022 24.11.2022

0 Credite | 120 Ron

Descrierea cursului

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: Cadre didactice din învățământul preuniversitar.

JUSTIFICARE (necesitate /utilitate): Acest program vine în întâmpinarea nevoilor de formare în vederea adaptării strategiilor didactice la situația actuală impusă de criza de sănătate. În acest context particular, care presupune mutarea învățării în afara școlii reale, ideea de continuitate pedagogică obligă la reorganizarea a sistemului, a structurii și a rutinelor sale. Tehnologia își dovedește utilitatea atunci când este integrată într-un demers didactic bine organizat, planificat cu atenție și adaptat noilor situații de învățare. De aceea, elaborarea unor documente de sprijin pentru cadrele didactice (metodologii, cursuri online, ghiduri) reprezintă o prioritate pentru a crea practici de predare eficiente necesare pentru asumarea continuității procesului de învățare.

COMPETENŢE VIZATE:

  • Identificarea principiilor etice, responsabile și creative de utilizare a resurselor online;
  • Dezvoltarea competențelor de selectare și adaptare a conținuturilor programelor școlare la acțiuni digitale;
  • Dezvoltarea abilităților de a utiliza resursele e-learning din perspectivă transdisciplinară;
  • Dezvoltarea competențelor de comunicare și cooperare online în contexte interactive;
  • Adaptarea personalizată a instrumentelor e-learning în vederea creării unor strategii didactice inovatoare.

Ce vei învăța

  • Adaptabilitate și flexibilitate

  • Utilizarea calculatorului și a tehnologiei în procesul instructiv-educativ

Competențe didactice, tehnice

Furnizor curs

CCD Galaţi

Casa Corpului Didactic Galaţi este instituţie cu personalitate juridică, subordonată metodologic Direcţiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale iar pe plan local, este coordonată şi controlată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, conform prevederilor art. 95 alin. (1), litera h  si art. 99 alin (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

Casa Corpului Didactic îşi bazează întreaga activitate pe caracteristicile unei culturi organizaţionale care asigură dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământului preuniversitar.  


Cursurile acestui furnizor

Cursuri