Curs

Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare

Neacreditat

14.10.2022 16.10.2022

0 Credite | 120 Ron

Descrierea cursului

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: Cadre didactice din învățământul primar

JUSTIFICARE (necesitate /utilitate): Abilitarea cadrelor didactice care predau la Clasa pregătitoare în anul școlar 2020- 2021 în vederea implementării noului Curriculum.

COMPETENŢE VIZATE:

  • Competențe de planificare şi proiectare a demersului didactic;
  • Competențe de management al procesului de predare-învățare specific clasei pregătitoare; 
  • Competențe de comunicare și relaționare cu elevii; 
  • Competențe de evaluare.

Ce vei învăța

  • Creşterea eficacităţii personale şi profesionale

Competențe didactice, tehnice

Furnizor curs

CCD Galaţi

Casa Corpului Didactic Galaţi este instituţie cu personalitate juridică, subordonată metodologic Direcţiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale iar pe plan local, este coordonată şi controlată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, conform prevederilor art. 95 alin. (1), litera h  si art. 99 alin (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

Casa Corpului Didactic îşi bazează întreaga activitate pe caracteristicile unei culturi organizaţionale care asigură dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământului preuniversitar.  


Cursurile acestui furnizor

Cursuri