Curs

Proiecte internaționale de colaborare educațională

Neacreditat

17.11.2022 19.11.2022

0 Credite | 120 Ron

Descrierea cursului

PUBLIC ȚINTĂ VIZAT: Cadre didactice de toate specialitățile din învățământul preuniversitar.

JUSTIFICARE (necesitate/ utilitate): Cursul urmărește să determine un salt calitativ al parteneriatelor internaționale, depășirea stadiului proiectelor de schimb de informații și crearea de proiecte colaborative, în care profesorii și elevii din diferite țări nu doar comunică, ci și învață împreună. Cursul urmărește să-i familiarizeze pe participanți cu scopurile proiectelor, precum și să le dezvolte capacitățile de bază pentru utilizarea instrumentelor oferite de acest program european. 

COMPETENȚE VIZATE:

  • Elaborarea și implementarea proiectelor de colaborare relevante pentru elevi;
  • Integrarea proiectelor în curriculum, prin abordări monodisciplinare sau prin abordări integrate; 
  • Utilizarea instrumentelor și aplicațiilor din cadrul spațiului virtual al proiectelor semnificativ pentru activitatea de învățare a elevilor.

Ce vei învăța

  • Asimilarea cunoştinţelor de tip organizaţional

  • Implicarea în elaborarea şi derularea în şcoli a proiectelor de cooperare între instituții

Competențe didactice, tehnice

Furnizor curs

CCD Galaţi

Casa Corpului Didactic Galaţi este instituţie cu personalitate juridică, subordonată metodologic Direcţiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale iar pe plan local, este coordonată şi controlată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, conform prevederilor art. 95 alin. (1), litera h  si art. 99 alin (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

Casa Corpului Didactic îşi bazează întreaga activitate pe caracteristicile unei culturi organizaţionale care asigură dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământului preuniversitar.  


Cursurile acestui furnizor

Cursuri