Curs

Program pentru pregătirea debutanţilor în vederea susţinerii examenului naţional de definitivare în învăţământ

Neacreditat

13.11.2022 15.11.2022

0 Credite | 120 Ron

Descrierea cursului

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: Cadre didactice debutante din învățământul preuniversitar

JUSTIFICARE (necesitate /utilitate): Profesorii debutanți din grupul țintă vor dobândi competențe în predarea-evaluarea la clasă, folosind pe de o parte documentele curriculare, iar pe de altă parte strategii moderne interactive, în concordanță cu noile cerințe din programele analitice de definitivat .

COMPETENŢE VIZATE:

  • Analizarea programelor școlare în vederea aplicării personalizate a acestora în procesul didactic;
  • Aplicarea adecvată a unor strategii şi metode specifice disciplinei care să reflecte o abordare centrată pe elev, pe formarea complexă a personalității acestuia;
  • Aplicarea unor instrumente şi metode de evaluare diverse pentru evaluarea competențelor specifice disciplinei.

Ce vei învăța

  • Strategii de evaluare, metode

  • Valorificarea metodelor şi tehnicilor de cunoaștere a elevilor

Competențe didactice, tehnice

Furnizor curs

CCD Galaţi

Casa Corpului Didactic Galaţi este instituţie cu personalitate juridică, subordonată metodologic Direcţiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale iar pe plan local, este coordonată şi controlată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, conform prevederilor art. 95 alin. (1), litera h  si art. 99 alin (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

Casa Corpului Didactic îşi bazează întreaga activitate pe caracteristicile unei culturi organizaţionale care asigură dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământului preuniversitar.  


Cursurile acestui furnizor

Cursuri