Curs

Sistemul de control managerial intern

Neacreditat

10.11.2022 12.11.2022

0 Credite | 120 Ron

Descrierea cursului

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: Personal didactic şi didactic auxiliar cu funcţii de conducere.

JUSTIFICARE (necesitate, utilitate): Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a instituţiilor de învățământ prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern. Stabilirea obiectivelor generale şi specifice ale entității. 

COMPETENŢE VIZATE:

  • Dezvoltarea competenţelor manageriale; 
  • Dezvoltarea abilităţilor de implementare a standardelor de control intern managerial.

Ce vei învăța

  • Asimilarea cunoştinţelor de tip organizaţional

Competențe de management al carierei

Furnizor curs

CCD Galaţi

Casa Corpului Didactic Galaţi este instituţie cu personalitate juridică, subordonată metodologic Direcţiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale iar pe plan local, este coordonată şi controlată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, conform prevederilor art. 95 alin. (1), litera h  si art. 99 alin (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

Casa Corpului Didactic îşi bazează întreaga activitate pe caracteristicile unei culturi organizaţionale care asigură dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământului preuniversitar.  


Cursurile acestui furnizor

Cursuri