Curs

Management educaţional, comunicare interpersonală și leadership

Neacreditat

16.09.2022 18.09.2022

0 Credite | 120 Ron

Descrierea cursului

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: Cadre didactice din învățământul preuniversitar.

JUSTIFICARE (necesitate utilitate): În sistemul de învățământ actual se conturează tot mai mult necesitatea unui proces de reformare a sistemelor manageriale pentru eficientizarea acţiunilor de: organizare, proiectare, conducere operaţională, evaluare, monitorizare, motivare, rezolvare de conflicte, etc. Din aceste considerente reiese necesitatea dezvoltării capacităţii managerilor şi a 20 viitorilor manageri şcolari de a proiecta şi implementa proiecte de dezvoltare a unităţilor şcolare orientate spre descentralizare şi asigurarea calităţii, două componente cheie ale procesului actual de reformare a sistemului de învățământ . 

COMPETENŢE VIZATE:

  • Dezvoltarea competenţelor manageriale ale cadrelor didactice din perspectiva descentralizării învăţământului preuniversitar; 
  • Eficientizarea acţiunilor de proiectare, conducere operaţională, monitorizare şi evaluare, prin raportarea la realitatea instituţională;
  • Gestionarea adecvată a resurselor umane, materiale şi financiare ale unei unităţi de învăţământ preuniversitar.

Ce vei învăța

  • Adaptabilitate și flexibilitate

  • Asimilarea cunoştinţelor de tip organizaţional

  • Creşterea eficacităţii personale şi profesionale

Competențe de management al carierei

Furnizor curs

CCD Galaţi

Casa Corpului Didactic Galaţi este instituţie cu personalitate juridică, subordonată metodologic Direcţiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale iar pe plan local, este coordonată şi controlată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, conform prevederilor art. 95 alin. (1), litera h  si art. 99 alin (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

Casa Corpului Didactic îşi bazează întreaga activitate pe caracteristicile unei culturi organizaţionale care asigură dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământului preuniversitar.  


Cursurile acestui furnizor

Cursuri