Curs

Program de formare pentru cadrele didactice din comisiile inspecțiilor speciale la clasă

Neacreditat

02.09.2022 04.09.2022

0 Credite | 120 Ron

Descrierea cursului

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: Cadre didactice care fac parte din Comisia județeană de organizare și desfășurare a probelor practice/ orale în profilul postului sau care realizează inspecțiile la clasă 

JUSTIFICARE (necesitate /utilitate): Inspecția la clasă constituie o activitate complexă, cu multiple implicații atât în ceea ce privește procesul de învățământ, cât și respectarea principiilor de etică profesională și adoptarea unui comportament psihosocial adecvat, în scopul realizării unei comunicări eficiente între cadrul didactic inspectat și membrii comisiei care realizează inspecția școlară. Acest program de formare este necesar pentru asigurarea cadrului legal de desfășurare a inspecțiilor școlare și contribuie la îmbunătățirea calității inspecției la clasă prin dezvoltarea competențelor specifice, conform standardelor profesionale, pentru cadrele didactice care fac parte din Comisia județeană de organizare și desfășurare a probelor practice/ orale în profilul postului sau care realizează a inspecțiile la clasă.

COMPETENŢE VIZATE:

  • Analiza inspecției școlare din perspectiva managementului școlar, ca o componentă intrinsecă a acestuia;
  • Cunoașterea legislației specifice și a metodologiilor de aplicare a regulamentului de organizare și desfășurare a inspecției la clasă;
  • Codul de conduită al celor implicați în inspecția școlară.

Ce vei învăța

  • Asimilarea cunoştinţelor de tip organizaţional

  • Asumarea responsabilă a rolului social al cadrului didactic

  • Feedback eficient și constructiv

Competențe de management al carierei

Furnizor curs

CCD Galaţi

Casa Corpului Didactic Galaţi este instituţie cu personalitate juridică, subordonată metodologic Direcţiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale iar pe plan local, este coordonată şi controlată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, conform prevederilor art. 95 alin. (1), litera h  si art. 99 alin (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

Casa Corpului Didactic îşi bazează întreaga activitate pe caracteristicile unei culturi organizaţionale care asigură dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământului preuniversitar.  


Cursurile acestui furnizor

Cursuri