Curs

Program pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea participării la susţinerea concursului naţional de ocupare a posturilor vacante

Neacreditat

30.09.2022 02.10.2022

0 Credite | 120 Ron

Descrierea cursului

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: Cadre didactice cu statut de suplinitor

JUSTIFICARE (necesitate utilitate): Abilitarea cadrelor didactice cu statut de suplinitor care se vor înscrie la Concursul național de ocupare a posturilor vacante

CURRICULUMUL PROGRAMULUI COMPETENŢE VIZATE:

  • Competențe de planificare şi proiectare a demersului didactic;
  • Competențe de dezvoltare a unor abilități de a lucra pe softuri informaționale;
  • Competențe de comunicare și relaționare cu elevii; 
  • Competențe de evaluare.

Ce vei învăța

  • Creşterea eficacităţii personale şi profesionale

  • Deschiderea faţă de schimbările care au loc în situaţii de competiţie, examen, concurs etc

Competențe de management al carierei

Furnizor curs

CCD Galaţi

Casa Corpului Didactic Galaţi este instituţie cu personalitate juridică, subordonată metodologic Direcţiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale iar pe plan local, este coordonată şi controlată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, conform prevederilor art. 95 alin. (1), litera h  si art. 99 alin (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

Casa Corpului Didactic îşi bazează întreaga activitate pe caracteristicile unei culturi organizaţionale care asigură dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământului preuniversitar.  


Cursurile acestui furnizor

Cursuri