Curs

Modalităţi de combatere a violenţei în mediul şcolar

Neacreditat

14.10.2022 16.10.2022

0 Credite | 120 Ron

Descrierea cursului

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: Cadre didactice din învățământul preuniversitar. 

JUSTIFICARE (necesitate/utilitate): Violența este o realitate în școlile românești, fapt care reprezintă un semnal de alarmă asupra calității climatului școlar și a relațiilor pedagogice precum și asupra întregii vieți școlare. Aceasta, cu atât mai mult cu cât manifestarea unor asemenea comportamente este însoțită deseori de o atitudine general devalorizantă față de școala ca instituție de educație. Școala trebuie să își asume un rol de prevenire a fenomenului violenței prin observarea mai atentă a comportamentului elevilor, pentru o mai bună înțelegere a cauzelor actelor de violență precum și prevenirea acestora. Participarea la acest curs pregătește cadrele didactice pentru un management bun al clasei precum și pentru elaborarea unor strategii de prevenire și combatere a violenței școlare.

COMPETENŢE VIZATE:

  • Identificarea și soluționarea situațiilor de criză la nivelul clasei;
  • Dezvoltarea competențelor de management al clasei în scopul elaborării unor strategii de prevenire și combatere a violenței școlare; 
  • Realizarea unor parteneriate școală- familie și implicarea specialiștilor pentru prevenirea violenței.

Ce vei învăța

  • Abilități de ascultare și folosirea eficientă a întrebărilor

  • Gestionarea conflictelor

  • Proiecte comune scoala familie comunitate

  • Relaționarea cu persoane dificile

Competențe psiho-sociale generale

Furnizor curs

CCD Galaţi

Casa Corpului Didactic Galaţi este instituţie cu personalitate juridică, subordonată metodologic Direcţiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale iar pe plan local, este coordonată şi controlată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, conform prevederilor art. 95 alin. (1), litera h  si art. 99 alin (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

Casa Corpului Didactic îşi bazează întreaga activitate pe caracteristicile unei culturi organizaţionale care asigură dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământului preuniversitar.  


Cursurile acestui furnizor

Cursuri