Curs

Dezvoltare personală și profesională pentru profesorul secolului XXI

Neacreditat

14.07.2022 16.07.2022

0 Credite | 120 Ron

Descrierea cursului

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT Personal didactic din învățământul primar, gimnazial şi liceal, didactic auxiliar.

JUSTIFICARE (necesitate /utilitate): Analiza nevoilor de formare ale profesorilor și din învățământul preuniversitar și observarea discuțiilor din mediul profesional preuniversitar au arătat clar nevoia de formare a profesorilor în domeniul dezvoltării personale, cu precădere referitor la comunicarea cu elevii, părinții acestora și colegii de cancelarie. De multe ori, profesorii acuză o comunicare defectuoasă cu o parte a elevilor lor, motivul principal invocat cel mai des fiind lipsa de interes a elevilor pentru ora de curs sau schimbarea obiceiurilor de viață ale elevilor în contextul actual al implicării tehnologiei digitale în toate activitățile acestora. În plus, pandemia și trecerea activității didactice din clasa tradițională în modul de lucru online generează o serie de provocări de adaptare a comunicării dintre profesor și elev. Profesorul nu mai deține controlul vizual al întregii clase de elevi, mulți dintre aceștia preferând să participe la orele online fără camera video pornită, ceea ce aduce profesorul în fața unei clase de ecrane negre. De asemenea, microfoanele ținute în modul silențios reduc într-o măsură dramatică feedback-ul primit de profesor de la elevi. Cum trece profesorul peste aceste limitări, cum reușește să păstreze echilibrul comunicării și atitudinea pozitivă în clasa virtuală, ce tehnici de comunicare și ce comportament să adopte pentru a transmite ceea ce este esențial pentru o relație eficientă între el și elev? Tehnicile de programare neurolingvistică împuternicesc profesorul să își păstreze ridicat nivelul de încredere în sine, să înțeleagă mai bine ce gândesc elevii, să identifice anumite răni emoționale în spatele comportamentelor nedorite ale elevilor și să înțeleagă cauza acestor comportamente. Tehnicile de programare neurolingvistică cresc eficiența activității didactice și prin faptul că determină atât profesorul cât și elevul să își înțeleagă mai bine propriile reacții în diverse contexte de viață, să își adapteze comportamentul în funcție de rezultatul așteptat al unei situații create în context personal sau profesional și să se motiveze – pe sine și pe cei cu care relaționează - pentru competență și performanță sporită, și să învețe un limbaj nou pe care să îl folosească în relația cu sine și cu ceilalți. Practic, tehnicile de programare neurolingvistică determină schimbarea comportamentului elevilor prin colaborarea cu aceștia, nu prin controlul lor. Cursul se adresează tuturor profesorilor de învățământ primar, gimnazial şi de liceu şi este conceput ca un set de instrumente de dezvoltare personală și profesională care să conducă la o înțelegere mai bună a naturii umane, a convingerilor profunde care stau la baza celor mai vehemente reacții ale profesorilor și ale elevilor, precum și la identificarea de soluții concrete la obstacolele de comunicare între profesori și elevi. 

COMPETENŢE VIZATE:

1. Identificarea sistemului propriu de reprezentare și modul în care se utilizează limbajul aferent sistemului propriu de reprezentare pentru a comunica eficient. 

2. Identificarea emoțiilor și gestionarea lor prin tehnici NLP.  

3. Utilizarea de resurse pozitive în contexte emoționale dificile. 

4. Tehnici de utilizare a raportului pentru determinarea schimbării stării emoționale a partenerului de discuție. 

5. Selectarea celor mai potrivite strategii de control al resurselor interioare în vederea eficientizării învățării. 

6. Proiectarea activităţilor didactice plecând de la identificarea resurselor interioare ale grupului țintă de elevi. 

7. Desfăşurarea unor secvenţe de lecţie în concordanţă cu proiectarea didactică respectivă.

Ce vei învăța

  • Manifestarea unei conduite (auto)reflexive asupra activităţilor didactice/pedagogice proprii

  • Utilizarea metodelor şi tehnicilor de autocontrol psihocomportamental

  • Valorificarea metodelor şi tehnicilor de cunoaștere a elevilor

Competențe psiho-sociale generale

Furnizor curs

CCD Galaţi

Casa Corpului Didactic Galaţi este instituţie cu personalitate juridică, subordonată metodologic Direcţiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale iar pe plan local, este coordonată şi controlată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, conform prevederilor art. 95 alin. (1), litera h  si art. 99 alin (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

Casa Corpului Didactic îşi bazează întreaga activitate pe caracteristicile unei culturi organizaţionale care asigură dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământului preuniversitar.  


Cursurile acestui furnizor

Cursuri