Curs

Transparenţă şi etică în sistemul educaţional

Neacreditat

28.10.2022 30.10.2022

0 Credite | 120 Ron

Descrierea cursului

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: Cadre didactice de toate specialităţile din învățământul preuniversitar și cadre didactice auxiliare.

JUSTIFICARE (necesitate, utilitate): Mediile şcolare sunt medii sociale complexe, inclusiv din punct de vedere moral, iar pentru buna funcţionare a şcolilor este nevoie ca profesorii să dezvolte competenţe etice reale care să le permită să găsească soluţiile cele mai bune şi mai constructive la dilemele etice cu care se confruntă. Studiile recente arată că nu rareori, în şcolile româneşti, există încă o rezistenţă reală la eforturile de transparentizarea proceselor administrative, dar şi tendinţa de a rezolva problemele de ordin moral prin intermediul unor scheme rigide şi a unor atitudini mai degrabă dogmatice şi intolerante. Din toate aceste motive, considerăm că organizarea unui astfel de curs este oportună, necesară şi urgent. 

COMPETENŢE VIZATE:

  • Formarea unei conduite reflexive asupra noilor provocări pe care integritatea educaţională le aduce pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar; 
  • Consolidarea competenţelor profesionale la nivel teoretic şi operaţional.

Ce vei învăța

  • Creşterea eficacităţii personale şi profesionale

  • Manifestarea unei conduite (auto)reflexive asupra activităţilor didactice/pedagogice proprii

Competențe psiho-sociale generale

Furnizor curs

CCD Galaţi

Casa Corpului Didactic Galaţi este instituţie cu personalitate juridică, subordonată metodologic Direcţiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale iar pe plan local, este coordonată şi controlată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, conform prevederilor art. 95 alin. (1), litera h  si art. 99 alin (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

Casa Corpului Didactic îşi bazează întreaga activitate pe caracteristicile unei culturi organizaţionale care asigură dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământului preuniversitar.  


Cursurile acestui furnizor

Cursuri