Curs

Instrumente de evaluare și feedback online

Neacreditat

05.10.2022 07.10.2022

0 Credite | 120 Ron

Descrierea cursului

PUBLIC ȚINTĂ VIZAT: Cadre didactice din învățământul preuniversitar.

JUSTIFICARE (necesitate, utilitate): Necesitatea identificării facilităților de utilizare a instrumentelor de evaluare online utile în procesul de predare-învățare-evaluare online. Cadrele didactice din învățământul preuniversitar ar trebui să aibă acces mai ușor la o serie de concepte, instrumente, metode, procese, la gândirea sistemică și la gândirea conceptuală. 

COMPETENȚE VIZATE:

  • Utilizarea eficientă a instrumentelor de evaluare online;
  • Planificarea și dezvoltarea unei sesiuni de predare și evaluare online;
  • Aplicații de obținere a feedback-ului și utilizarea acestora la clasă.

Ce vei învăța

  • Feedback eficient și constructiv

  • Strategii de evaluare, metode

Evaluarea elevilor

Furnizor curs

CCD Galaţi

Casa Corpului Didactic Galaţi este instituţie cu personalitate juridică, subordonată metodologic Direcţiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale iar pe plan local, este coordonată şi controlată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, conform prevederilor art. 95 alin. (1), litera h  si art. 99 alin (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

Casa Corpului Didactic îşi bazează întreaga activitate pe caracteristicile unei culturi organizaţionale care asigură dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământului preuniversitar.  


Cursurile acestui furnizor

Cursuri