Curs

Educaţie parentală

Neacreditat

21.10.2022 23.10.2022

0 Credite | 120 Ron

Descrierea cursului

PUBLIC ŢINTĂ VIZAT: Cadre didactice din învățământul preșcolar, primar şi gimnazial, liceal, părinți.

 JUSTIFICARE (necesitate /utilitate): Acest program de formare se adresează cadrelor didactice care vor forma părinţii elevilor de gimnaziu şi de liceu sau a preșcolarilor, în vederea aplicării instrumentelor educaționale produse în cadrul proiectului LLP Grundtvig Parteneriate pentru Învăţare 2012 „Instrumente pedagogice utilizate în socializarea tinerilor adulţi cu părinții”. Prin intermediul acestui program de formare se preconizează faptul că profesorii participanți vor avea capacitatea de a acţiona într-un mod organizat în sprijinul întăririi parteneriatului școală-familie; de asemenea cadrele didactice participante vor fi capabile să formeze părinţii în vederea unei educaţii familiale de calitate. Programul se va focusa pe evidenţierea importanţei modelului parental pentru copil și conştientizarea necesităţii unei bune comunicări şcoală-copil-părinte. În cadrul programului vor fi cuprinși și părinți care vor participa la atelier mixte de dezvoltare personală. 

COMPETENŢE VIZATE:

  • Dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă cu părinții; 
  • Utilizarea adecvată, într-un limbaj adaptat, a teoriilor şi conceptelor din psihologia educaţiei şi dezvoltării; 
  • Formarea capacităţii de identificare a priorităţilor şi intereselor părinţilor în raport cu educația copiilor; 
  • Dezvoltarea abilităților de proiectare şi implementare a programelor educaționale în parteneriat cu familia şi alţi factori comunitari.

Ce vei învăța

  • Colaborarea cu părinţii/comunitatea în scopul realizării unui autentic parteneriat în educaţie

  • Elaborarea de strategii eficiente ale parteneriatului şcoală-familie

Comunicare și relaționare

Furnizor curs

CCD Galaţi

Casa Corpului Didactic Galaţi este instituţie cu personalitate juridică, subordonată metodologic Direcţiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale iar pe plan local, este coordonată şi controlată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, conform prevederilor art. 95 alin. (1), litera h  si art. 99 alin (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.

Casa Corpului Didactic îşi bazează întreaga activitate pe caracteristicile unei culturi organizaţionale care asigură dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământului preuniversitar.  


Cursurile acestui furnizor

Cursuri