Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Date generaleProiectul PEER (Profesioniști în Educaţie Europeană şi Reformă) este un proiect strategic, implementat la nivel multiregional de Inspectoratul Şcolar Judeţean Galați. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007 – 2013, Axa Prioritară 1, D.M.I. 1.3, apel 87 şi se implementează în parteneriat cu:

  • Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa
  • Casa Corpului Didactic Galaţi
  • Casa Corpului Didactic Ialomiţa 
  • ALTFACTOR Galaţi 
  • ALFA GROUP Galaţi 
  • SIVECO Romania 
  • Activemall Galaţi

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă formarea şi dezvoltarea profesională a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, prin implementarea unui cadru instituţional şi metodologic comun la nivel multiregional, adaptat societăţii bazate pe cunoaştere, în vederea asigurării unui învățământ performant la standarde europene.Valoarea totală a proiectului este de 20.831.536 lei, din care: asistenţă financiară nerambursabilă este de 16.402.673 lei, iar contribuţia solicitantului (asigurată de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului) este de 4.374.623 lei.Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni (3 ani). 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.