Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

CONFERINŢA FINALĂ din cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/54379 „Profesionişti în Educaţie Europeană şi Reformă” 13-14 decembrie 2013

Agenda evenimentului

13 decembrie 2013

12.00 - 13.00 Sosirea și înregistrarea participanților

13.00 - 15.00 Sesiune plenară: Bun venit! - Inspector școlar general, prof. Laura Marin

 • Proiectele finanțate de Uniunea Europeană, instrumente de sprijin al politicilor naționale de educație și formare continuă– inspector școlar, prof. Octavian PATRAȘCU
 • Prezentarea rezultatelor proiectului proiectului – manager proiect, prof. Laura MARIN
 • Impactul participării cadrelor didactice la programele de formare continuă organizate si desfășurate în cadrul proiectului – responsabil imagine PR, prof. Nicoleta Crînganu, asistent formare Casa Corpului Didactic Galați, prof. Laurențiu Ichim
 • Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice din grupul țintă prin programul ECDL (Permisul European de Conducere a Calculatorului) – Chiru Elena – ECDL România, expert tehnic IT, Daniela Chipirliu

15.00 - 15.30 Pauză de cafea

15.30 - 17.00 Sesiune plenară – Exemple de bună practică

 • Instruirea on-line și folosirea platformei e-learning în derularea programelor de formare continuă - coordonator de activitate pentru partenerul ALTFACTOR – Liviu Beldiman
 • Strategii utilizate în implementarea proiectului – coordonator local implementare, prof. Ghiță Nazare, asistent proiect, prof. Simona Tonț
 • Monitorizarea şi asigurarea calităţii formării în proiectul PEER – expert dezvoltare curriculum, prof. Aura Otilia Moza, expert monitorizarea şi asigurarea calităţii formării, prof. Corina Tatu

17.00 - 17.30 Pauză

17.30 - 19.00 Sesiune plenară - Dezvoltarea durabilă a comunităților locale prin serviciile de consiliere furnizate de cadrele didactice formate prin proiect

 • Asigurarea continuității programelor de dezvoltare profesională în Centrele de Dezvoltare a Carierei – monitor local centre de dezvoltare a carierei, prof. Anișoara Vrânceanu
 • Centrele de Consiliere și Orientare în Carieră - oportunități de furnizare a serviciilor de sprijin pentru cadrele didactice privind identificarea nevoilor de dezvoltare profesională - coordonator rețea centre de formare, prof. Andra Manuela Ionescu

19.00 - 21.00 Cina

14 decembrie 2013

8.00 - 9.00 Micul dejun

9.00 – 10.30 Sesiune plenară - Competențele dezvoltate cadrelor didactice în programele de formare implementate prin proiectul PEER

 • Curriculum centrat pe competențe – responsabil de program Aurora Sava
 • Managementul clasei. Managementul crizei – responsabil de program Mirela Onișor
 • Euromanager școlar – responsabil de program Doinița Popa
 • Asistent în relații publice și comunicare – responsabil de program Lidia Iliea

10.30 - 11.00 Pauză de cafea

11.00 - 12.30 Sesiune plenară - Competențele dezvoltate cadrelor didactice în programele de formare implementate prin proiectul PEER

 • Competențe comune - comunicare în limba engleză/franceză – responsabil de program Elli Vurlis https://rx...viagra-uk/
 • Expert achiziții publice – responsabil de program Tinca Șerban
 • Inspector pentru sănătatea și securitatea în muncă – responsabil de program Lidia Iliea

12.30 - 13.00 Închiderea conferinței

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.