Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Bine aţi venit

Proiectul PEER (Profesionişti în Educaţie Europeană şi Reformă) urmăreşte schimbarea procesului de predare – învățare - evaluare, în acord cu cerințele Uniunii Europene, prin participarea la cursuri de formare a unui număr cât mai mare de cadre didactice şi personal didactic auxiliar.

Solicitantul este Inspectoratul Școlar Județean Galați.

Obiectivul proiectului este acela de a oferi oportunităţi de formare şi dezvoltare profesională personalului didactic din învăţământul preuniversitar din judeţele Galaţi şi Ialomiţa.

Acest obiectiv se va realiza, atât prin valorificarea metodelor tradiţionale, cât şi a celor moderne de predare, informare şi formare a profesorilor şi a cadrelor didactice auxiliare din grădiniţele, şcolile şi liceele celor două judeţe.

Proiectul este finanţat prin intermediul Fondului Social European (FSE). Acesta este instrumentul principal prin care Uniunea Europeană finanţează obiectivele strategice ale politicii de ocupare. De 50 de ani, FSE a investit în programe dedicate creşterii gradului de ocupare în statele membre ale Uniunii Europene. Pentru perioada de programare 2007- 2013, scopul intervenţiilor FSE este de a susţine statele membre să anticipeze şi să administreze eficient schimbările economice şi sociale. Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1081/2006, privind Fondul Social European, propune domeniile şi principiile prin care se poate realiza dezvoltarea resurselor umane în următoarea perioadă.

Scopul proiectului este să producă schimbări, conceptuale şi practice, în procesul de modernizare a metodelor de predare – învăţare, în unităţile de învăţământ din cele două regiuni partenere. Aceste schimbări contribuie la dezvoltarea unei oferte educaţionale conform cerinţelor procesului Lisabona şi programelor de dezvoltare a resurselor umane din educaţie, aşa cum este specificat în SIDRU şi PNDCSR.

Broşura de prezentare a proiectului

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.